Samma meny som vanligt

1. Stor kopp ej så starkt kaffe

 20 kr

2. Stor kopp ganska stark kaffe

 25 kr

3. Stor kopp extra starkt kaffe

 30 kr

4. Liten kopp ganska starkt kaffe

 20 kr

osv...